top of page

De Warme Burgemeester: Brugge

Brugge, die Schone, jawel. Maar ook ‘Brugge, die Warme’. Burgemeester Dirk De Fauw ontvangt ons in het hart van zijn stad. We mogen onze Luistermobiel pal op De Burg parkeren, één van de meest in het oog springende plaatsen van de binnenstad. Rondom ons vergapen de toeristen zich, en op de achtergrond bezegelen de bruidsklokken een nieuwe liefde. We praten honderduit. Over stad en beleid, maar ook over de mens achter de sjerp.


Dirk De fauw: “Je kan wel zeggen dat de aandacht voor mentaal welbevinden me in de genen zit. Voor ik burgmeester werd, ben ik 12 jaar Gedeputeerde van Welzijn geweest voor de provincie West-Vlaanderen. Ik boog me er over thema's als armoede, zorg voor personen met een beperking, ouderen, en ook psychisch welzijn. Toen al merkten we dat het aantal zelfdodingen heel hoog was. En het meest onrustwekkende was dat dat niet alleen bij ouderen was, maar ook bij jongeren. Dat was echt een van de redenen waarom we als stad deel wilden uitmaken van het netwerk Warme Steden en Gemeenten."

VIERKANT TEGEN EENZAAMHEID

Een Warme Stad of Gemeente verenigt alle organisaties die werken met kinderen en jongeren en hun mentaal welzijn. Hoe gebeurt dat hier in Brugge?

"Dat doen we op verschillende manieren. Mentaal welbevinden speelt zich af binnen een ruimere context. Het ene hangt vaak samen met het andere. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld het project “Vierkant tegen Eenzaamheid”. Met dit actieplan willen we het bewustzijn rond eenzaamheid vergroten. We willen mensen informeren én activeren. Daarbij bundelen we de krachten van stedelijke diensten zoals het OCMW, het CAW en Tejo. Ze werken samen en verwijzen door naar elkaar. En dat is belangrijk. Er is eigenlijk voldoende expertise aanwezig binnen de stad zelf, maar de mensen vinden de weg niet. We moeten dus proberen om signalen op te vangen en mensen te sensibiliseren om contact te nemen en met elkaar in gesprek te gaan."

"Ook via de scholen doen we dat. Een belangrijke rol is daar weggelegd voor onze brugfiguren. Zij houden de vinger aan de pols en detecteren bijvoorbeeld familiale problemen bij onze jongeren. Samen met leraren en directie kunnen ze dan doorverwijzen naar Tejo, CAW of andere diensten. Ook jongeren uit kansarme gezinnen volgen ze op. Je goed voelen in groep is belangrijk voor het mentaal welbevinden, en dat wordt heel erg moeilijk als je niet mee kan op uitstap of als je constant honger hebt."

"Zo zie je dat allerlei problematieken samen komen, en hoe belangrijk het is dat we als beleid overkoepelend samenwerken."


Waar ben je als burgemeester het meeste fier op?


WARME WIJKEN

"Ik wil eigenlijk nog dichter bij de bevolking staan. En dat vergt inspanningen van alle partijen. Het schepencollege zegt soms “gaan we nu weer naar die buurten”, maar dan zeg ik “ja, dat gaan we wéér doen!” We hebben dat gedaan bij het begin van de legislatuur, we doen het nu, en ook de volgende jaren wil ik dat blijven doen. Dat vergt een enorme inzet, maar enkel zo kan je die 20.000 mensen bereiken die in de Brugse binnenstad wonen. En ja… dat is soms op zaterdagmiddag of zondagochtend, maar dat hoort er allemaal bij."

"Ook in de omgekeerde richting liggen er kansen. Wij willen als stad ook initiatieven ondersteunen die van deze stad een échte Warme Stad maken. Heb jij als inwoner een project waarmee je het leven in je buurt nog aangenamer wil maken? Dan heeft Stad Brugge voor jou het burgerbudget. Zo simpel is het."

"Maar eerlijk is eerlijk. Er is wel eens een pop-up bar ofzo, maar toch komt er nog te weinig initiatief vanuit de wijken zelf. Het is duidelijk dat we dat burgerbudget nog veel meer bekend moeten maken en initiatieven moeten aanwakkeren. Je zou bijvoorbeeld in bepaalde buurten een praathoekje kunnen installeren met banken, of een stukje groen aanleggen om samen te tuinieren… We staan daar heel open voor!"
"Je zegt niet veel, je bent zo stil” zeggen ze soms tegen mij. Dan zeg ik: “ja, ik luister”.

Ben jij als burgmeester ook een Warme William voor de bevolking? "Empathie vind ik zeer belangrijk. Veel mensen komen op de zitdag bij mij. Dat is vaak voor een materieel probleem maar daar zit even vaak veel meer achter. Op het einde van het gesprek moet ik soms zeggen dat ik eigenlijk niet veel voor hen kan doen. Maar die mensen antwoorden vaak dat ze appreciëren dat ik tenminste geluisterd heb. Dat betekent al heel veel."

"Het zit gewoon in mij. Ik ben een zacht figuur. Mijn criticasters zeggen soms dat ik té zacht ben. Te lief en te braaf. Maar ik vind het belangrijk om niet te hard te zijn."


Burgemeester, welke raad zou je de jongeren van jouw stad nog willen meegeven?


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page