top of page

Privacy policy

UW GEGEVENS

De verzamelde gegevens zijn alleen uw achternaam, voornaam, e-mailadres en naam van uw organisatie. Dit zijn de gegevens die u ons gaf toen u zich inschreef voor de nieuwsbrief. Deze gegevens worden verzameld en gebruikt met uw toestemming en in overeenstemming met de Europese en nationale regels voor gegevensbescherming. Wouter Vanmol (en elk opvolgend bedrijf) is uw gegevensbeheerder. U kunt contact met hem opnemen om vragen te stellen die u nuttig vindt. Als u vragen heeft, kunt u hem een ​​e-mail sturen op wouter@nunam.be.

DE APP

We verzamelen en gebruiken gezichtskenmerken uitsluitend voor het toepassen van filters op door gebruikers gegenereerde inhoud. We slaan deze informatie niet op en delen deze niet met derden.

UW GEGEVENS OPSLAAN

 

Uw gegevens worden opgeslagen in de vorm van een papieren bestand en / of elektronisch bestand, onder de verantwoordelijkheid van de controller die alle nodige maatregelen neemt om hun veiligheid te waarborgen.

Uw gegevens worden minimaal drie jaar bewaard. Deze drie jaar beginnen vanaf het moment dat u ze aan ons heeft toevertrouwd.

TOEGANG TOT UW GEGEVENS

 

Alleen de controller heeft toegang tot uw gegevens.

UW RECHTEN

 

U hebt het recht om toestemming te geven of in te trekken voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht om te worden geïnformeerd over de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en wie toegang heeft tot uw gegevens. Op eenvoudig schriftelijk verzoek, gericht aan de behandelaar per post of schriftelijk aan de Melbeekstraat 112, 3500 Hasselt, hebt u het recht:

  • om uw persoonlijke gegevens in te zien en te raadplegen;

  • om correcties te vragen, als bepaalde informatie niet correct is;

  • wissen van uw gegevens;

  • de beperking van hun behandeling;

  • om alle informatie over u te ontvangen die is vastgelegd in een draagbaar en leesbaar formaat, en om de overdracht van uw gegevens aan een andere advocaat te verkrijgen (recht op portabiliteit);

  • zich te verzetten tegen behandeling op basis van een legitiem belang, behandelingen voor direct marketing en profilering en behandelingen voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden die niet in het belang van het publiek zijn;

  • niet onderworpen zijn aan een geautomatiseerde individuele beslissing.

ONZE VERPLICHTINGEN

 

We hebben de plicht om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en om u op de hoogte te stellen als de beveiliging van uw gegevens niet wordt gerespecteerd.

KLACHT

 

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met uw advocaat of de Gegevensbeschermingsautoriteit: Rue de la Presse 35, 1000 Brussel, Tel .: 02/274 48 00 of contact@apd-gba.be

DOEL VAN DE BEHANDELINGEN

De uitvoering van een contract tussen de controller en u mogelijk maken.
Het verzenden van elektronische postadvertenties om u te informeren over onze activiteiten.

bottom of page