top of page

Weer naar school met Warme William
Meer dan ooit staat de mentale gezondheid van onze jongeren helemaal bovenaan de agenda. Want ook al zijn de schoolpoorten weer open gezwaaid, toch is niet alles zoals voorheen.


De gebeurtenissen van de voorbije maanden leven verder in de hoofden en harten van onze jongeren. Een terug naar af, met oranje en rode codes, valt niet uit te sluiten. Vele jongeren ervaren hierdoor gevoelens van stress en onzekerheid. Probeer dan maar eens goed te leren…


In veel scholen groeit daarom het besef dat - naast inzetten op cognitieve aspecten - sociaal en emotioneel welbevinden meer dan ooit een essentieel onderdeel uitmaken van de onderwijsmissie.


"De campagne van Warme William sluit aan bij onze werking rond welzijn: als school willen wij een luisterend oor bieden bieden aan kinderen die hun gevoelens kwijt willen. Daarnaast willen we dat alle onze leerlingen zelf een beetje Warme William worden, zodat ze een luisterend oor kunnen bieden aan hun medeleerlingen.” zegt Franky De Graeve, directeur van de Leieparel in Deinze.


Leerlingen die goed in hun vel zitten komen graag naar school, hebben heel wat vrienden, zijn onbezorgd en doen hun best. "

Leerkrachten worden evenzeer geconfronteerd met 'het nieuwe normaal', zowel privé als in de schoolcontext. Helaas beschikken ook zij niet over een magische formule die alle problemen kan doen verdwijnen en de onzekerheden kan wegnemen.


Wél kunnen ze een belangrijke rol vervullen in het kaderen, verwerken en bespreekbaar maken van deze gevoelens. De leerkracht als essentiële opstap naar veerkracht.


Warme William wil leerkrachten helpen om samen met de leerlingen op zoek te gaan naar manieren om om te gaan met de verschillende emoties die met deze uitzonderlijke tijden gepaard gaan.


Met de gratis te downloaden lesmap leren leerlingen van het secundair onderwijs hoe ze elkaar een veilige plek kunnen bieden en hun kwetsbaarheid kunnen en mogen delen. En dat dat geef doffe stof hoeft te zijn, beloven we je graag. Maar ontdek het vooral zelf ;) .


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page